ALLMÄNNA VILLKOR

www.lena-monica.com webshop ägs och drivs av Lena & Monica.(Nedan även refererat till som vi, vår, oss). Du måste vara minst 18 år gammal för att göra beställningar och handla från vår webshop.

Villkoren nedan gäller vid köp på Lena & Monica webshop på lena-monica.com och dess undersidor. Genom att beställa från vår webshop accepterar du att villkoren gäller mellan dig och Lena & Monica.

Vi reserverar oss för eventuella slutförsäljningar, lagerdifferenser, tekniska problem, ändringar av specifikationer och eventuella typografiska fel på vår sida. Vi strävar efter att våra produktbilder i största möjliga mån skall återge produkten Vi kan dock inte garantera att alla bilder exakt återger produkternas verkliga utseende, t.ex. kan vi inte garantera att de proportioner och färger som visas på lena-monica.com exakt återger de proportioner och färger som plaggen har i verkligheten. Hur färgerna återges beror t.ex. på din skärm, ditt grafikkort och inställningar i din dator.

PRISER OCH BETALNINGSMETODER

Alla priser visas i svenska kronor (SEK) och inkluderar moms. Du kan betala för ditt köp genom Klarna Checkout som erbjuder en rad olika betalningssätt. För mer information om Klarna se deras hemsida www.klarna.se.

FRAKT OCH LEVERANS

Vi tar emot alla beställningar i den ordning som de kommer in till oss.  Normalt får du dina varor mellan 7-12 vardagar efter det att vi har fått din beställning. Under vissa tidpunkter, som röda helgdagar eller högsäsong, kan leveransen dröja längre.

Under sommaren kan vi något längre hanteringstider på byten och reklamationer på grund av semester.

FEL PÅ VARAN

Om du upptäcker ett fel på varan och vill reklamera den så kontakta oss på service@lena-monica.com. Detta för att vi skall kunna hjälpa dig på bästa sätt. Viktigt är att du skriver/har tillgång till både ordernummer och artikelnummer så vi lättare kan hjälpa dig. Vid defekt på varan ersätter vi dig även för returfrakten.

PERSONUPPGIFTER

Alla personlig information som namn, adress, telefonnummer, mejladress osv som du lämnar in samband med din order är primärt till för att vi skall kunna genomföra köpet på bästa sätt. Dina uppgifter kommer inte att lämnas ut till andra än de tredje parter som behövs för att kunna slutföra köp och leverans. Din integritet är viktig för oss och vi är därför angelägna om att de personuppgifter som samlas in om dig hanteras och lagras på ett tryggt och säkert sätt, och i enlighet med rådande lagar och dataskyddförordningar.

Vi använder dina personuppgifter i form av namn, adress, telefonnummer och e-postadress för att kunna slutföra vårt avtal med dig och skicka din order du har beställt hem till dig. Vi hanterar eller lagrar inte ditt personnummer eller dina bank- eller kortuppgifter. De används endast av Klarna för att säkerställa din betalning. E-postadressen och telefonnumret används för att kunna kontakta dig genom hela leveransprocessen och vi delar därför dina personuppgifter med Unifaun och Postnord för att kunna leverera din order hem till dig. Vid ditt samtycke delar vi även dina personuppgifter med vår e-postleverantör för att kunna göra relevanta utskick till dig. Du kan här när som helst avregistrera dig från våra utskick via länken i slutet av mailet. Viss personlig information delas även med leverantörer, både inom och utanför EU/EES, som t. ex. tillhandahåller IT-tjänster eller hanterar kundserviceärenden. Leverantörer som hanterar personuppgifter för vår räkning ska alltid ingå ett så kallat personuppgiftsbiträdesavtal med oss, i syfte att vi ska kunna säkerställa att dina uppgifter hanteras på ett korrekt och säkert sätt.

KLARNA

Personuppgifter hanteras i enlighet med gällande lagstiftning. Klarna behandlar personuppgifter främst i syfte att utföra identifikation, kundanalys, kreditkontroll, marknadsföring och affärsutveckling. Personnummer används som kundnummer i kundhanteringssyfte. Se Klarnas dataskyddspolicy för en närmare beskrivning av Klarnas personuppgiftsbehandling.

GÄLLANDE LAG
När du slutför ditt köp kommer ett kontoutdrag inklusive ' lena-monica.com' och landskoden som 'HK', 'Ireland' etc. att visas på betalningssidan och/eller ditt kortutdrag.
Alla köp kommer att behandlas av vår respektive enhet i motsvarande land enligt landskoden i fakturautdraget och regleras av lokal lag.

RÄTTIGHETER

Rätt till tillgång till dina personuppgifter - du har alltid rätt att få ett så kallat registerutdrag, där vi specificerar vad vi använder dina personuppgifter till.

Rätt till rättelse av dina personuppgifter - du kan alltid begära att rätta dina personuppgifter om det är något som inte stämmer. Kontakta kundtjänst så hjälper vi dig.

Rätt till radering av dina personuppgifter - du har när du vill rätt att radera dina personuppgifter hos oss. Men vi vill tydliggöra att detta försvårar för oss vid eventuella reklamationer eller garantiärenden.

Rätt till dataportabilitet - du har rätt att få en kopia på de personuppgifter som rör dig i ett strukturerat format.

Rätt till begränsning av behandling - du har rätt att begära att vår behandling av dina personuppgifter begränsas i vissa situationer, vilket innebär att uppgifterna bara får behandlas för vissa ändamål.

Rätt att göra invändningar mot viss typ av behandling - du har rätt invända mot vår behandling av dina personuppgifter baserat på intresseavvägning av berättigat intresse som legal grund eller för direktmarknadsföring.

Rätt till att dra tillbaka ett samtycke - du kan alltid välja att motsäga dig direktmarknadsföring i form av e-postutskick genom länken i det gällande utskicket.

För att utnyttja dina rättigheter ber vi dig kontakta vår kundtjänst via mail service@lena-monica.com.

Dina personuppgifter lagras bara så länge som det krävs för att uppfylla ändamålen med behandlingen, eller så länge som vi måste lagra dem enligt lag. Därefter raderas eller avidentifieras dina uppgifter på ett säkert sätt, så att de inte längre kan kopplas till dig.