INTEGRITETSPOLICY

Policyn syftar till att tydliggöra Lena & Monica´s transparens vad gäller vår hantering av dina personuppgifter vid olika tillfällen i din besöksresa på lena-monica.com. Denna integritetspolicy är uppdaterad och förtydligad enligt de nya villkoren för GDPR* som träder i kraft den 25 Maj 2018. Denna ska tydligt förklara insamling, behandling och förändringar vad gäller din personliga information.

Det är viktigt att du förstår och tar del av vår integritetspolicy så att du känner dig trygg i vår behandling av dina personliga uppgifter.

*Allmänna dataskyddsförordningen (Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 2016/679, förkortat GDPR (General Data Protection Regulation) är en ny EU-förordning som börjar gälla i hela EU den 25 Maj 2018. GDPR ersätter den svenska Personuppgiftslagen (PUL)

Personuppgifter

Vad är en personuppgift?

En personuppgift är all slags information som direkt eller indirekt kan kopplas till en person som är i livet. Även krypterade uppgifter och olika slags elektroniska identiteter t.ex IP adresser är personuppgifter om de kan kopplas till fysiska personer.

Personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter är Wakakuu AB. Du har rätt att kostnadsfritt få ut information om vilka personuppgifter som förekommer om dig i vår verksamhet. Om du anser att en uppgift om dig är felaktig eller bör ändras behöver du kontakta oss med en gång på nedan mailadress: service@lena-monica.com

Vad innefattar en behandling?

Behandling av personuppgifter är allt som sker med personuppgifterna. Varje åtgärd som görs med en personuppgift är en behandling och detta oavsett om den sker per automatik eller ej. Vanliga behandlingar kan räknas under lagring, registrering, insamling, radering, överföring och bearbetning.

I vilket syfte samlas mina personuppgifter in?

Lena & Monica verkar för transparens och följer svensk lag och sekretess när det gäller hantering av personuppgifter. När du besöker lena-monica.com kommer vi efter ditt godkännande att samla information om dig. Informationen vi samlar in har olika syften och vissa personuppgifter krävs för att vi ska kunna fullfölja ett köpeavtal med dig som kund. Använder du eller köper någon av våra tjänster, registrerar dig för nyhetsbrev, eller deltar i någon av våra händelser till exempel via sociala medier eller annonser registreras en del av dina uppgifter. Vi kan även få information om dig via våra partners med vilka vi har ett affärsförhållande.

Vi samlar inte in några uppgifter utan ditt godkännande och vid vissa samtycken lagrar vi även var i din besöksresa du godkänt detta och hur du samtyckt. När du besöker oss uppmanar vi dig att läsa vår policy om cookies vilken det länkas till i informationsrutan vid ditt besök hos oss. Med ditt medgivande kan du integrera med oss och med hjälp av vår teknik och partners lär vi oss vad som intresserar dig för att du snabbare ska hitta det du söker.

När du handlar hos oss, registrerar dig för nyhetsbrev eller på något sätt använder de tjänster vi tillhandahåller såsom vår live chat, samlar vi information om dig för att kunna ge dig en personlig shoppingupplevelse. Vi behåller informationen om dig endast så länge som syftet med insamlingen gäller.

Vi använder informationen till detta:

Köpeavtal, fakturering och leverans

Kundvård och framtida kontakter med dig så som garantiärenden och reklamationer

Marknadsanalyser och marknadsinformation

Reklam och marknadsföring för oss samt tredje part

När det krävs enligt lag eller i rättsliga förfaranden eller tvister

Utveckla, testa samt underhålla system

Kundundersökningar

Bokföring

Vilka kan vi komma att dela dina personuppgifter med?

När det är nödvändigt och för att vi ska kunna erbjuda våra onlinetjänster delar vi dina uppgifter med företag som blir personuppgiftsbiträden för oss. Dessa företag hjälper oss med till exempel:

Transportbolag (Postnord, Budbee, Instabox)

Betallösningar (Klarna, Paypal)

Marknadsföring (Facebook, Instagram, Nosto, Campaign Monitor, APSIS, Google Analytics mfl.)

När dina personuppgifter delas med personuppgiftsbiträden sker det endast för ändamål som är förenliga med de ändamål för vilka vi har samlat in informationen (t.ex. för att kunna uppfylla våra åtaganden enligt köpeavtalet eller anpassa erbjudanden baserad på dina intressen).

Vad har konsument för rättigheter efter du samtyckt?

Rätt till radering

Du kan begära att få dina personuppgifter raderade. Tänk på att vi kan ha rätt att neka din begäran ifall det finns legala skyldigheter som hindrar oss från att omedelbart radera vissa personuppgifter. Vi måste i vissa fall även behöva ställa kontrollfrågor för att säkerställa att vi raderar  information om rätt person.

Om du invänder mot direktmarknadsföring.

Uppgifterna är inte längre nödvändiga för de ändamål för vilka de har samlats in eller behandlats.

Personuppgifterna behandlas på ett olagligt sätt.

Personuppgifterna måste raderas för att uppfylla en rättslig förpliktelse vi omfattas av.

Rätt till rättelse

Du kan begära att dina personuppgifter rättas ifall uppgifterna är felaktiga. Inom ramen för det angivna ändamålet har du också rätt att komplettera eventuellt ofullständiga personuppgifter.

Rätt till tillgång

Tänk på att du närsomhelst har tillgång att hämta ut uppgifter som vi lagrar om dig. Du har rätt att veta vad vi lagrar, i vilket syfte och hur länge vi sparar dessa uppgifter.

Rätt att göra invändningar mot viss typ av behandling

Du har alltid rätt att slippa direktmarknadsföring och att invända mot all behandling av personuppgifter som bygger på en intresseavvägning.

Berättigat intresse

I de fall vi använder en intresseavvägning som laglig grund för ett ändamål har du möjlighet att invända mot behandlingen. För att kunna fortsätta behandla dina personuppgifter efter en sådan invändning behöver vi kunna visa ett tvingande berättigat skäl för den aktuella behandlingen som väger tyngre än dina intressen, rättigheter eller friheter. I annat fall får vi bara behandla uppgifterna för att fastställa, utöva eller försvara rättsliga anspråk.

Nyhetsbrev

Vi vill gärna använda e-post i vår kommunikation med dig som kund. Genom att du har samtyckt till att dina personuppgifter används för detta ändamål får du ta del av nyheter, VIP- reor och modenyheter. Vill du på något sätt avregistrera dig från detta nyhetsbrev har du chansen att göra detta varje gång du tar emot ett nyhetsbrev genom att trycka på ”avregistrera” längst ned i mailet. Du kan även kontakta service@lena-monica.com.

Sociala Nätverk

Följer du, eller interagerar med oss på någon av våra sidor på tredje parts sociala medier som Instagram, Facebook eller Pinterest kommer informationen du lämnar även att omfattas av deras personuppgiftshantering och sekretess.

Cookies

Cookies är filer som en webbplats sparar på besökarens dator. Cookies används på de flesta webbplatser för att ge besökaren tillgång till olika funktioner. Informationen i en cookie kan också användas för att följa en användares surfande på webbplatser som använder samma cookie. Denna webbplats använder cookies som är kritiska för att det ska gå att handla i butiken. Väljer du att blockera cookies kan du därför ej heller handla i butiken och vissa sidor eller funktioner kan bete sig oväntat.

Du kan även ställa in din webbläsare så att du får en varning varje gång som en webbplats vill placera en cookie på din dator. Information om hur du gör detta finns i webbläsarens hjälpfunktion. Vill du handla i butiken utan att några cookies sparas på din dator när du stänger din webbläsare, så kan du besöka sidan i privat läge. Detta läge har olika namn beroende på din webbläsare: Inkognitofönster i Chrome, Privat fönster i Firefox eller InPrivate-fönster i Microsoft Edge. Alla cookies som aktiverats under besöket i privat läge raderas då när du stänger din webbläsare.

Denna webbplats använder bl.a. cookies för att hantera artiklar i varukorgen. Om du stänger din webbläsare och senare kommer tillbaka till butiken så sparas dina inställningar och artiklar i varukorgen med hjälp av cookies. Vi använder även cookies för att kunna anpassa och göra information och marknadsföring så relevant som möjligt för dig, till exempel när du använder vår chatt med kundservice. Vi använder även cookies som statistikunderlag, till exempel för att se vilka artiklar samma besökare tittar på för att kunna erbjuda automatiska produktrekommendationer. Våra cookies lagrar inte information för att identifiera dig.

En del cookies används för att samla statistik om antalet besökare på webbplatserna medan andra används för att inhämta information om vilket operativsystem och vilken webbläsare, samt vilka versioner av dessa, som besökarna använder, hur våra webbplatser används och hur vi kan förbättra dem. Dessa cookies innehåller inte heller identifierande information om vem du som besökaren är.